Προϊόντα

Κατηγορίες

Διαδικασία υποβολής παραγγελίας

Ενδείξεις διαθεσιμότητας προϊόντων - σημασία

Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων/υπηρεσιών μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις που αναρτώνται στη σελίδα κάθε προϊόντος/υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ως εξής:

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Διαθέσιμο για αποστολή: Το προϊόν είναι διαθέσιμο για αποστολή σε τόπο παραλαβής που θα ορίσει ο πελάτης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (προσωρινής ή μόνιμης).
1) Μη Διαθέσιμο για αποστολή: Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο για αποστολή στον χώρο του πελάτη.
2) Αναμένεται σύντομα: Τα προϊόντα δεν υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα γιατί δε διαθέτουμε απόθεμα. Χρειάζεται να παραγγελθούν από τον προμηθευτή. Αποστέλλονται μετά την συλλογή στις κεντρικές αποθήκες της εταιρίας.
3) Μη Διαθέσιμο για παραλαβή: Το προϊόν είναι δεν διαθέσιμο για παραλαβή από τα καταστήματα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ φροντίζει για τη τακτική μηχανογραφική ενημέρωση της διαθεσιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών. Λόγω όμως του αναγκαίου χρόνου που απαιτεί η εργασία αυτή, άλλως και λόγω σφάλματος παραδρομής (που τεχνικά δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί), είναι πιθανόν η ένδειξη διαθεσιμότητας ενός προϊόντος/υπηρεσίας να μην είναι ακριβής. Ακόμα είναι πιθανόν, σε προϊόντα αυξημένης ζήτησης, η διαθεσιμότητα να μεταβληθεί όσο χρόνο ο πελάτης διατηρεί το προϊόν στο «καλάθι του» ή και κατά την αποστολή της παραγγελίας πριν αυτή γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία. Επίσης παρά την επιμέλεια που επιδεικνύει, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να αποκλείσει την περίπτωση που προϊόντα μη προσωρινά διαθέσιμα που αναμένεται παράδοση τους από προμηθευτή, δεν θα παραδοθούν τελικά από τον προμηθευτή για λόγους που αφορούν μόνον τον ίδιο ή θα παραδοθούν με καθυστέρηση. Για τους λόγους αυτούς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει στους επισκέπτες και πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος, ότι η ένδειξη διαθεσιμότητας που έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μην είναι ακριβής για λόγους τεχνικούς ή παραδρομής, και ότι η διαθεσιμότητα του είδους θα επιβεβαιώνεται με το σχετικό μήνυμα περί αποδοχής της παραγγελίας του πελάτη. Ο Πελάτης συναλλασσόμενος με το ηλεκτρονικό κατάστημα αποδέχεται ρητά τον όρο αυτό.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση ανακριβούς αναγραφής στη διαθεσιμότητα και σε περίπτωση επιγενόμενης (μετά την υποβολή παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη) μη διαθεσιμότητας κάποιου είδους (το οποίο κατά το χρόνο της παραγγελίας εμφανιζόταν διαθέσιμο ή διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας κλπ), καθώς επίσης και για τον πιθανό χρόνο παράδοσης και για πιθανή καθυστέρηση παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη.

Επίσης, όσον αφορά τα είδη που είναι μη διαθέσιμα, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται μετά από αίτημα του πελάτη να τον ενημερώνει για τις πληροφορίες που λαμβάνει σχετικά με το χρόνο παραλαβής και παράδοσης του είδους που αναμένεται. Η ενημέρωση αυτή είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική για την εταιρεία: ο ακριβής χρόνος παράδοσης επαφίεται αποκλειστικά στους προμηθευτές. Επίσης εξαρτάται από τις εν γένει ισχύουσες συνθήκες, και κάθε έκτακτο περιστατικό ή συνθήκη που επηρεάζει την τακτική διακίνηση των εμπορευμάτων τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν μεγαλύτερες ακόμα καθυστερήσεις

Αν η μη διαθεσιμότητα αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών μίας παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Επίσης, οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα (με τις ενδείξεις «Προσφορά φυλλαδίου», «Προσφορά», «Web ευκαιρία», «Έκπτωση» ή παρόμοιες εκφράσεις), ισχύουν πάντοτε για το αναγραφόμενο διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων σε κάθε περίπτωση, που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προορίζει για πώληση με τιμή προσφοράς ή ευκαιρίας κλπ. Οι τιμές και τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση «προσφορά φυλλαδίου», «Προσφορά» ή αποτελούν προσφορά περιορισμένης χρονικής διάρκειας ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τα είδη αυτά τηρείται αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

 

Σύνταξη Παραγγελίας - Ενημέρωση

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία μπορεί είτε προηγουμένως να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα με βάση τις οδηγίες που παρέχονται από το κατάστημα (λήψη username και password), ώστε εν συνεχεία να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από το κατάστημα με απλή σύνδεση, είτε να συνεχίσει ως μη εγγεγραμμένος χρήστης – επισκέπτης.

Εφόσον συγκεντρώσει τα προϊόντα που επιθυμεί στο «καλάθι του», έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μέσω του «καλαθιού του» την παραγγελία στην οποία διαλαμβάνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιθυμεί να προμηθευτεί. Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία προτού αυτή επιβεβαιώσει την αποδοχή της ως κατωτέρω.

Πριν από την υποβολή της παραγγελίας στον πελάτη γνωστοποιούνται οι «Όροι χρήσης», ως όροι της πώλησης και ο πελάτης προ της διαβίβασης της παραγγελίας του, δηλώνει με τη σήμανση της ένδειξης «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης» ότι ρητά έλαβε γνώση και δέχεται τα στοιχεία που μέσα από την παραγγελία αλλά και τον ειδικό σύνδεσμο (link) του γνωστοποιούνται.

 

Προ - παραγγελία

Οι πελάτες μπορούν να προ-παραγγέλλουν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος τα προϊόντα που εμφανίζονται με την ένδειξη «προ-παραγγελία». Η ένδειξη αυτή σημαίνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν έχει πραγματοποιήσει πρώτη παραλαβή τέτοιων εμπορευμάτων προς διάθεση αλλά η πρώτη αυτή παραλαβή αναμένεται σε σύντομο χρόνο, που θα πρέπει να γνωστοποιείται στον πελάτη. Σε τέτοια προ-παραγγελία εφόσον γίνει αποδεκτή από την εταιρεία και η πληρωμή γίνεται με πιστωτική κάρτα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να επισπεύσει την είσπραξη του τιμήματος ακόμα και εν αναμονή της πρώτης παραλαβής του είδους της προ-παραγγελίας. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την εξόφληση μετρητοίς. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να προβλέψει εύλογο απόθεμα προϊόντων για την ικανοποίηση των προ-παραγγελιών αναλόγως και της διαθεσιμότητας του προμηθευτή της. Στα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών. Κάθε μεταβολή στην αρχική παραγγελία, προκαλεί καταχώρηση νέας παραγγελίας, οπότε η σειρά προτεραιότητας μετατίθεται αντίστοιχα.

 

Αποστολή παραγγελίας

Ο χρήστης/πελάτης συγκεντρώνει στο «καλάθι του» προϊόντα και υπηρεσίες που επιθυμεί να παραγγείλει, ελέγχοντας τα χαρακτηριστικά και την τιμή. Το δίκτυο υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όμως σε περίπτωση που χρήστης/πελάτης, παραγγείλει υπηρεσία για περιοχή που δεν καλύπτεται, η εταιρεία δικαιούται στη συνέχεια να τον ενημερώσει ότι δεν κάνει αποδεκτή τη σχετική παραγγελία της υπηρεσίας χωρίς αυτό να επηρεάζει το κύρος της υπόλοιπης παραγγελίας ως προς άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες. Ο πελάτης με το περιεχόμενο του «καλαθιού του» καταρτίζει την παραγγελία του και την αποστέλλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η αποστολή της παραγγελίας προς έγκριση προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί ρητή δήλωση αποδοχής και συναίνεσης για όλες τις χρεώσεις που στην παραγγελία διαλαμβάνονται εκ μέρους του χρήστη/πελάτη.

 

Επιβεβαίωση παραλαβής παραγγελίας

Κάθε παραγγελία του χρήστη/πελάτη, ακολουθείται πάντοτε από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και τηλεφωνικό γραπτό μήνυμα, σε διάστημα λίγης ώρας, εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της, όπως το απέστειλε ο χρήστης/πελάτης. Η ηλεκτρονική αυτή αλληλογραφία εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αποτελεί μόνον επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων πώλησης. Καμία τροποποίηση ή αναθεώρηση της παραγγελίας δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@nextstore.gr και δεν αποσταλεί από τον πελάτη/χρήστη και παραληφθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς, εφόσον συναινεί ο πελάτης και στην περίπτωση που απαιτείται επανεξέταση και αναθεώρηση των όρων της παραγγελίας του χρήστη/πελάτη, λόγω σφάλματος παραδρομής ή ανακρίβειας στην αναγραφόμενη τιμή στις ιδιότητες ή στη διαθεσιμότητα των προϊόντων/υπηρεσιών.

 

Αποδοχή Παραγγελίας – Κατάρτιση πώλησης

Κατόπιν της επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προβαίνει σε επιβεβαίωση της ορθότητας του περιεχομένου της ως προς τις αναγραφόμενες τιμές (απουσία σφάλματος στην τιμή κλπ) και την ορθότητα των στοιχείων της ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Εφόσον δεν διαπιστωθεί απόκλιση ή σφάλμα που να απαιτεί διόρθωση και επικοινωνία και ενημέρωση του πελάτη, αποδέχεται την παραγγελία και με νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) ή/και γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο του πελάτη τον ενημερώνει για την αποδοχή και του γνωστοποιεί το μέσο για τον έλεγχο του περιεχομένου της παραγγελίας, και την πορεία της προετοιμασίας της προς παράδοση/αποστολή καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης των προϊόντων/υπηρεσιών. Αν διαπιστωθεί σφάλμα στην τιμή ή απόκλιση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του είδους (για λόγους συστήματος ή σφάλματος παραδρομής για τα οποία ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκ προοιμίου δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη) και αν εκκρεμεί το ζήτημα αποδοχής εκ μέρους του πελάτη επιπλέον επιβάρυνσης εξόδων αποστολής, ακολουθεί επικοινωνία με τον χρήστη/πελάτη και γίνεται εκ νέου επεξεργασία της παραγγελίας και συμφωνία πάντα πριν από την τελική έγκριση της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με τον πελάτη. Σε περίπτωση μη συμφωνίας με τον χρήστη/πελάτη, τα μέρη εκατέρωθεν επιφυλάσσονται του δικαιώματος ακύρωσης της παραγγελίας αζημίως. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση με βάση την αρχή της καλής πίστης και τις συνήθειες των συναλλαγών, να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή αποτυπώνεται στην παραγγελία, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, με τιμή εσφαλμένη δηλαδή διαφορετική από την ισχύουσα με βάση την τιμολογιακή πολιτική της για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο λάθος στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών, τότε η παραγγελία ισχύει κανονικά για τα υπόλοιπα είδη μόνον και θεωρείται μη γενομένη για τα είδη στα οποία διαπιστώθηκε σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Καμία πρόσθετη χρέωση στην παραγγελία δεν βαρύνει τον πελάτη χωρίς τη ρητή συναίνεση του.

Σε περίπτωση που η περιοχή παράδοσης δεν καλύπτεται από το δίκτυο διανομής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και υπάρχει χρέωση για την παράδοση, ο πελάτης ενημερώνεται προκαταβολικά για τη χρέωση της αποστολής και δύναται να επιλέξει τον μεταφορέα εφόσον επιθυμεί, αναλαμβάνει δε ο ίδιος κάθε σχετική υποχρέωση έναντι του μεταφορέα. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη από τη στιγμή της παράδοσης του είδους στο μεταφορέα που έχει επιλέξει/υποδείξει ο πελάτης.

Επίσης σε περίπτωση αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η μη απόκρουσή τους ή παράλειψη επιστροφής τους και η αδιαφορία του πελάτη δεν ερμηνεύεται σε καμία περίπτωση σαν συναίνεση, αποδοχή τους ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που του ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και αυτός βραδύνει να παραδώσει τα είδη προς επιστροφή για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) εργασίμων ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και τα είδη θεωρούνται πωληθέντα στον πελάτη και αυτός οφείλει να καταβάλει την αξία τους μετρητοίς.

Ο πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε μέσω του συνδέσμου που του αποστέλλεται είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή/και με  γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνό του είτε τηλεφωνικά.

 

Ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη λόγω μεταμελείας

Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Για να προχωρήσει ο πελάτης σε ακύρωση της παραγγελίας, μπορεί είτε να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@nextstore.gr, είτε να καλέσει στο 2310780124.

Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει ήδη προχωρήσει σε εξόφληση της παραγγελίας και η παραγγελία δεν έχει δοθεί στη μεταφορική εταιρεία, τότε επιστρέφεται άμεσα η χρηματική αξία -αφαιρουμένων των οποιοδήποτε τραπεζικών εξόδων που θα προκύψουν- με την ίδια μέθοδο πληρωμής που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά.

Στην περίπτωση που η παραγγελία έχει δοθεί στη μεταφορική εταιρεία, τότε η επιστροφή της χρηματικής αξίας της ακυρωθείσας παραγγελίας -αφαιρουμένων των οποιοδήποτε τραπεζικών ή / και μεταφορικών εξόδων που θα προκύψουν- θα πραγματοποιηθεί με την ίδια μέθοδο πληρωμής που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά, μόλις τα προϊόντα επιστραφούν στην εταιρία μας.

Θα σας επιστρέψουμε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε, όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, αφαιρουμένων των οποιοδήποτε τραπεζικών ή/και μεταφορικών εξόδων που θα προκύψουν. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.Καλάθι αγορών Στο ταμείο