Προϊόντα

Κατηγορίες

Τρόποι Αποστολής / Παραλαβής

 

 1. Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται μόνο εντός των φυσικών ορίων της Ελλάδος μέσω της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας (και των συνεργατών της) ή της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών. Δεν πραγματοποιούνται αποστολές στην Κύπρο και το εξωτερικό.

 2. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός αργιών), από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 5:00 μ.μ.

 3. Τα εμπορεύματα παραδίδονται επί του πεζοδρομίου. Στις περιπτώσεις όπου το συνεργαζόμενο πρακτορείο μεταφορών αδυνατεί να παραδώσει στο πεζοδρόμιο της εισόδου, η παράδοση θα γίνεται στο κοντινότερο δυνατό σημείο παράδοσης ή μέχρι το κοντινότερο πρακτορείο της μεταφορικής από την περιοχή σας (σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωση προτού αποσταλεί η παραγγελία).

 4. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται με βάση:
  • τον ταχυδρομικό κώδικα (Τ.Κ.) της περιοχής της αποστολής,
  • τον όγκο και το βάρος των εμπορευμάτων,
  • τον επιλεγμένο τρόπο αποστολής.
 1. Τα προϊόντα είναι συσκευασμένα και η παραλαβή τους γίνεται στην αρχική τους συσκευασία. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει τη συναρμολόγηση καθώς και την τοποθέτηση των εμπορευμάτων εντός του χώρου του πελάτη.

 2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει στον πελάτη την δυνατότητα παραλαβής των πωληθέντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντων, όταν αυτά είναι διαθέσιμα, από την έδρα της, με διεύθυνση NEXT A.E. Οδός Γαλλικού, 57008, Ιωνία, Θεσσαλονίκη Ειδικότερα, ο πελάτης δικαιούται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόν/ντα που αυτός επιθυμεί να παραλάβει από την έδρα, εφόσον αφενός το είδος είναι διαθέσιμο προς παράδοση, και αφετέρου έχει αποπληρωθεί το τίμημα των προϊόντων αυτών με οποιονδήποτε από τους τρόπους πληρωμής του ηλεκτρονικού καταστήματος .

 3. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στα είδη τα οποία φαίνονται διαθέσιμα προς παραλαβή. Ο πελάτης θα δύναται να προσέλθει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την παραλαβή των πωληθέντων, την επόμενη εργάσιμη μέρα από την υποβολή της παραγγελίας του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και εντός 3 εργάσιμων ημερών, κατόπιν συνεννόησης με τη ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήστης προβαίνει σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας αυτής που του παρέχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία ειδών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και μη παραλαβή αυτών από το κατάστημα, κλπ.), η τελευταία δύναται να αποκρούσει και αρνηθεί την παραγγελία του εν λόγω χρήστη μέσω της δυνατότητας παραλαβής από το κατάστημα. Σε περίπτωση δε που ο πελάτης δεν προσέλθει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραλαβή των πωληθέντων στη διάρκεια της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, τότε η παραγγελία αυτοδικαίως ακυρώνεται, τελούσα υπό τη διαλυτική αίρεση της ως άνω εμπροθέσμου εκ μέρους του πελάτη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Παράταση της προθεσμίας χωρεί μόνον για λόγους ανώτερης βίας, εφόσον αυτοί γνωστοποιηθούν εμπρόθεσμα εκ μέρους του πελάτη και βεβαιωθούν εγγράφως. Στην περίπτωση της ακύρωσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη εκ της αιτίας αυτής.


Καλάθι αγορών Στο ταμείο